#Theodicht over Vreemd Vermogen

Op 21 juni 2012 vindt voor de tweede maal de Nacht van de Theologie plaats in de Hermitage Amsterdam. Het thema dit jaar is “Vreemd Vermogen”.
De Nacht van de Theologie wil theologen inspireren bij hun werk door onder andere het gesprek over actuele thema’s in het publieke debat tussen theologen te stimuleren. En natuurlijk ook door prijzen toe te kennen aan theologen op verschillende gebieden.

Elkaar inspireren tijdens een Nacht van de Theologie is mooi en belangrijk. Wat vinden we eigenlijk van de theologie anno 2012 in Nederland? Over welke onderpen kunnen we ophouden en welke moeten hoog op de agenda? Welke vragen zouden we willen stellen in en aan de theologie? Heeft de theologie nog relevantie in ons kikkerland of heeft het zijn beste tijd gehad? Hoe ziet de theologie van de toekomst eruit? Waar gaat die over? En wie hebben er wat aan?

Voor al deze vragen lanceer ik graag het #theodicht: een boodschap aan de theologie in een gedicht van 140 tekens. Dit idee is een vervolg op het eerdere initiatief van #kerkgedicht.

Elk #theodicht verpakt een eigen boodschap aan de theologie in een gedicht van 140 tekens. De aaneenschakeling van theodichten zal een beeld schetsen van welke debatten theologen zouden moeten voeren, welke onderzoeksvragen centraal zouden moeten staan en niet in de laatste plaats waar het onderwijs in de diverse theologische opleidingen in het land aandacht aan zou moeten geven.

Een #theodicht voldoet aan drie criteria:
1. het gedicht telt max. 140 tekens (dat heet een tweet)
2. het bevat de hashtag #nvdt (de hashtag voor de Nacht van de Theologie)
3. en het bevat de hastag #td (waaraan te herkennen is dat het om een theodicht gaat)

Een theodicht stijgt in waarde als het de dichter lukt om ook het woord #vreemd of het woord #vermogen erin te verwerken. Maar dat is verder geen vereiste.  

Tijdens de Nacht van de Theologie kunnen thedichten de wereld ingestuurd worden. Maar ook voor die tijd is dat mogelijk uiteraard. Een bloemlezing van theodichten die reeds het licht zagen is na te lezen in een bericht op SocialMissie.nl.