Grote Kerk van Gorinchem: Gods compassie voor mensen

Op zaterdag 23 juni wordt in de Grote Kerk van Gorinchem het boek “Gorinchem en Compassie” gepresenteerd. Lees in dit bericht meer over dit project. Ik heb zelf ook een verhaal mogen schrijven in het boek. Een verhaal over Gods compassie voor mensen. Hieronder een licht bewerkte versie van mijn bijdrage.

Het boek Gorinchem & Compassie wordt gepresenteerd tijdens een bijeenkomst in de Grote Kerk van Gorinchem. Elke zondagochtend komen in deze Grote Kerk mensen bij elkaar om een kerkdienst met elkaar te beleven. Waarom eigenlijk? Dat heeft alles met compassie te maken. Met Gods compassie voor mensen.

Een mens kan meeleven en mee lijden met een ander mens. Wij geloven dat ook God kan meeleven en mee lijden met de mens. Dat laat God weten in de Bijbel, Gods Woord voor mensen. In elke kerkdienst wordt daarom een stukje uit de Bijbel gelezen en uitgelegd. God laat het mensen ook ervaren in hun persoonlijke leven.

Toen de Here Jezus op aarde leefde heeft Hij Zelf veel geleden; Hij is gestorven en door Gods macht is Hij weer opgestaan uit de dood om voor altijd te leven. God leeft, elke dag opnieuw. En dat is wat wij vieren in de kerkdiensten op zondagochtend.

God wil met mensen meeleven en mee lijden. Hij is begaan met mensen. Hij wil mensen redden van tekortkomingen, van zonden, van uitzichtloosheid. Niet maar voor een tijdje. Maar voor altijd. Zoals God voor altijd leeft, wil Hij mensen voor altijd verlossen door een nieuw leven te schenken. Wij geloven dat dat leven vandaag en hier al begint. In dat nieuwe leven geven mensen Gods compassie door.

Hoe doen wij dat, Gods compassie voor mensen doorgeven? Wij doen dat door Gods Woord voor mensen, het Evangelie van de Bijbel, met anderen te delen. We doen dat ook door andere mensen op een praktische manier te dienen. Niet alleen op zondagochtend natuurlijk, maar op alle dagen van de week. Vlakbij de Grote Kerk maar ook in heel Gorinchem. Hele praktische voorbeelden daarvan worden in een aantal andere bijdragen in het boek Gorinchem & Compassie gegeven. Onze gemeente is bijvoorbeeld actief in het diaconale noodfonds, betrokken bij het inloophuis Uitzicht en zet zich in voor stichting HIP (Hulp in Praktijk).

Compassie begint bij openheid voor de ander. Gastvrijheid is dus heel belangrijk. Onze christelijke gemeente wil graag gastvrij zijn, ook op zondagochtend in de kerkdiensten. U kunt rustig een keer aanschuiven in dat mooie kerkgebouw. Om daar de boodschap van Gods compassie te beleven. De Grote Kerk van Gorinchem is niet zomaar een gebouw. Het is een plek waar Gods compassie voor mensen zichtbaar wordt.