veel te doen om belijdenis doen

Op donderdag 4 juni 2015 houdt de HGJB een symposium over belijdenis doen onder de titel “Te jong om ja te zeggen?”. Ik mag daar als een van de sprekers een bijdrage aan leveren. Achtergrond voor mijn bijdrage vormt het artikel in Onderweg van een aantal weken terug: Belijdenis doen: waarvoor, waarover, voor wie? In EO Visie en in ND verschijnen deze week interviews over het thema belijdenis doen. De vraag naar de ‘ideale leeftijd’ komt in beide aan bod. Hieronder het interview in EO Visie. En via deze link is het interview in ND te lezen.eo visie

Waarom is intergeneratief leren zo belangrijk?

opstapmetoma

afbeelding met als titel ‘op stap met oma’ afkomstig van http://www.pg-alkmaar.nl

Deze maand verschijnt een special van ‘Generator’ over intergeneratief jeugdwerk. Generator is het vakblad van de HGJB voor iedereen die in de kerkelijke gemeente met of voor jongeren werkt. Hier is een preview van de special te zien. Onderdeel van intergeneratief jeugdwerk is intergeneratief leren: geloofsleren dat ontstaat door ontmoetingen tussen verschillende generaties: bijvoorbeeld tussen kinderen en hun opa’s en oma’s, of tussen tieners en twintigers. Maar waarom is dit intergeneratief leren eigenlijk belangrijk?

Er zijn verschillende manieren waarop je iets kunt leren. Een van de meest voorkomende manieren is het leren dat ontstaat in het leven van alledag: iets uitproberen, door ontmoetingen met andere mensen, of door samen met anderen dingen te ondernemen. Dat geldt ook voor geloofsleren. Veel van wat we geloofsleren noemen ontstaat doordat christenen het leven met elkaar delen: thuis, in de kerk of in de straat. Je kijkt dingen van elkaar af, je vraagt elkaars mening, je helpt elkaar. In het leven van alledag zijn vaak verschillende generaties tegelijk betrokken. En precies dat maakt het leven van alledag ook zo leerzaam: elke generatie heeft zijn eigen, creatieve, inbreng in het leerproces. En daarom is het belangrijk om ook in de christelijke gemeente die creativiteit te benutten: dat begint door het leven daadwerkelijk met elkaar te delen, met verschillende generaties tegelijk.

Je kunt het natuurlijk ook omdraaien. Het jeugdwerk in de christelijke gemeente beoogt juist het samen leven als geloofsgemeenschap. Ontmoetingen tussen verschillende generaties zijn dan niet zozeer het middel om jongeren tot geloofsleren te brengen. Jeugdwerk en het geloofsleren daarbinnen is juist een belangrijk middel om het werkelijk samen leven in de christelijke gemeente mogelijk te maken. Zo bezien dient jeugdwerk geen toevluchtsoord te zijn voor de jongste generatie in de kerk, maar een ontmoetingsplek waar die jongste generatie leert deel te nemen aan de geloofsgemeenschap van verschillende generaties.

Die ontmoetingsplek is tegelijkertijd een plek waar volwassen generaties leren van de jongste generatie in de kerk. Intergeneratief leren is wederkerig leren. Jeugdwerk is niet alleen bedoeld om een nieuw cohort leden in te wijden in de status quo van de geloofsgemeenschap. Jeugdwerk is ook een plek waar kinderen en jongeren een soms kritische en meer dan eens creatieve bijdrage leveren aan de geloofsgemeenschap. Kinderen en jongeren vormen een belangrijke spiegel voor de gemeente: hoe geloofwaardig is de gemeente eigenlijk? Brengt zij wel in praktijk wat met de mond beleden wordt? Jeugdwerk is niet alleen een plek waar geloof wordt doorgegeven maar ook een plek waar geloof en de geloofspraktijk van de gemeente vernieuwd wordt: dat is de wederkerigheid die in intergeneratief leren ligt besloten.

Intergeneratief leren gaat ook de fragmentatie tegen waar veel gemeenten van te lijden hebben: elke doelgroep, lees leeftijdsgroep, zijn eigen aanpak, programma en activiteit. Natuurlijk is het zinvol om in de gemeente kinderen in de basisschoolleeftijd iets anders aan te bieden dan de groep veertigers, om maar wat te noemen. Maar het moet de onderlinge ontmoeting van beide groepen niet in de weg gaan staan. Als doelgroepenbeleid ten koste gaat van de intergenerationele ontmoeting schiet het zijn doel voorbij: namelijk het samen leven als geloofsgemeenschap in deze tijd. Als intergeneratief leren nieuw leven ingeblazen moet worden, dan zijn er mogelijkheden te over. Samen bijbelverhalen lezen. Samen een bijzondere viering in de kerk voorbereiden. Samen survivallen. Samen boodschappen doen. Het kan allemaal. Het leven van alledag is alles wat je nodig hebt.