Kerken moeten vooroplopen bij sportstimulering

voetbal-stockfoto-1024x575Uit onderzoek van het RIVM, in opdracht van de Hartstichting, waarover vandaag bericht werd blijkt dat het aantal mensen met hart- en vaatziekten in Nederland sterk gaat toenemen. Naast vergrijzing is een belangrijke oorzaak van deze toename een ongezonde leefstijl. Daarom speciaal vandaag het onderstaande statement:

Kerken in Nederland moeten voorop lopen bij sportstimulering.

Sporten draagt bij aan een gezonde leefstijl; het draagt bij aan plezierbeleving; en het bevredigt de behoefte aan competitie en prestatie.
Met een gezonde leefstijl wordt de schepping in ere gehouden.
Hetzelfde geldt voor plezier.
Gezondheid en plezier zijn bovendien in het algemeen belang van een samenleving.
Competitie- en prestatiedrang leidt niet zelden tot zieke en onplezierige kerken. Het hoort daar niet thuis.
Sporten kanaliseert competitie- en prestatiedrang op een gezonde en plezierige wijze. Met hulp van enkele spelregels en goodwill levert sporten veel positieve energie op.
Sportstimulering voorkomt een al te grote uitwerking van competitie- en prestatiedrang op het functioneren van gemeenschapsverbanden in het algemeen en kerken in het bijzonder.
Positieve energie is bovendien in het algemeen belang van een samenleving.
En daarom moeten kerken in Nederland voorop lopen bij sportstimulering.

Noot voor kerken: Sportstimulering is hier nadrukkelijk bedoeld als sport stimulering. Niet bedoeld is het stimuleren van sponsorlopen of andere sportieve events waarmee geld wordt ingezameld voor goede doelen. Sport is zoveel meer dan dat.