Opvoeden is gekkenwerk

170119-170117-a3poster-opvoedenisgekkenwerkWat vind jij belangrijk in de opvoeding? In het boek “Opvoeden is gekkenwerk – 11 uitgangspunten” zet ik elf uitgangspunten voor opvoeding op een rij. In elk hoofdstuk leg ik het uitgangspunt uit en beschrijf ik hoe het kan functioneren in de opvoedingspraktijk. Aan het einde van elk hoofdstuk komt telkens nog kort een aantal opvoeders aan het woord. Voor gebruik in gespreksgroepen in welke vorm dan ook, is per uitgangspunt een aantal gespreksvragen opgenomen. Deze vragen kunnen natuurlijk ook gewoon thuis door ouders samen worden doorgenomen, of gebruikt worden voor persoonlijke verdieping.

Helaas is het boek uitverkocht en wordt het niet meer opnieuw uitgegeven. Maar de inhoud is natuurlijk niet verdwenen! Klik hieronder op de verschillende hoofdstukken en je kunt het hele boek lezen.

Voorwoord

11 uitgangspunten

1. Gedoe

2. Vrijheid

3. De ander

4. Voorbeeld

5. Speeltuin

6. Oever

7. Liefde

8. Het goede

9. Offer

10. Wandel

11. Genade

Verantwoording

%d bloggers liken dit: